Sunday, December 6, 2009

2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V

2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V Front Angle View2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V Front Angle View

2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V Rear View2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V Rear View

2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V Front Side View2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V Front Side View

2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V Touring 2009 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V Touring

0 comments:

Post a Comment